ايران فاوا گسترش در نگاه اول. شركت ايران فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش (سهامی خاص) با هدف ارایه راه حل های فناوری اطلاعات در جهت كمك به بهره وري و ارتقاي توانمندي و سود آوري صنايع كشور با سهام مشترك شركت ايران خودرو، شركت مگفا (نماينده سازمانگسترش و نوسازي صنايع) و شركت تام ايران خودرو تاسيس شده است.